ANEMILERIN SNFLANDRLMAS PDF

Author: Vogis Togore
Country: Venezuela
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 6 March 2011
Pages: 164
PDF File Size: 15.33 Mb
ePub File Size: 4.33 Mb
ISBN: 281-6-24394-527-4
Downloads: 41502
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazrasar

En sk kafa kemikleri, kostalar ve femur etkilenir. Ekstramedller hematopoez ve artm RES aktivitesi hepatosplenomegali Etkisiz eritropoez ar demir emilimi, hemosiderozis ve hemokromatozis En sk lm nedeni, sekonder hemokromatozise bal kalp yetmezliidir. Bazen tmr evre yumuak dokulara yaylr.

Kadn erkek eit grlr. Gvdenin n ve arka yz ile skalp belirgin olarak etkilenir.

B hcreli immun cevaplarSelller immun cevap Viral enf. Neoplastik lenfositik hcre proliferasyonu lenf nodu gibi ekstramedller lenfoid dokularda oluursa tmr lenfoma adn alr. Alveoler kapillerlerde mikrotrombsler, pulmoner dem, fibrin eksdasyonu, hiyalen membranlar. Kalp cerrahisi veya radyolojik tetkik srasnda tesadfen saptanrlar. Daha az olarak timus kanser tipleri ; Sarkomatoid kanser, Bazoloid kanser Berrak hcreli kanser.

En sk infarkt olan doku kemiktir Otosplenektomi staf, strept, hemophilus, p. En az neoplastik RS hcresi olan, dolaysyla en iyi prognozlu olan tiptirHodgkin Lenfomalarn Snflandrlmas Subtip Nodler sklerozan Morfoloji ve mmnofenotip Fibroz bantla lenfoid doku nodllere ayrlr. Hodgkin lenfoma tedaviye ok iyi cevap verir.

  ANNO 2070 TECHTREE PDF

Anrmilerin geni, vakuoll sitoplazmalar, lineer yarkl oluklu vezikler ekirdekleri vardr. Hematopoetik Sistem, mmnoloji, Mikrobiyoloji Documents. Aksesuar dalak en sk olan konjenital anomalidir en ok gastrosplenik ligamentte yerleir.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Ancak kapsl dna yaylm, lokal invazyon yapabilir. Lsemi ve lenfomalar malign tmrlerdir. Reed-Sternberg hcresine bezer ekilde olabilir. Enfeksiyonlara ve Miyelom nefrozuna sekonder gelien bbrek yetmezlii en sk lm nedenidir. Histolojik olarak kanser, biyolojik olarak maligndir.

Serumda M proteini saptanr. Scak antikor immunhemolitik anemi Souk antikor immunhemolitik anemi Souk hemolizin hemolitik anemi Yapm Yetersizlii le Oluan Anemiler Megaloblastik anemiler: Ar, hassasiyet, patolojik krk yapabilir. Hemen her vakada kemik ilii tutulur Tehis annda sklkla lenf nodlar, dalak ve karacier tutulumu da grlrKlinik: Multipl anemilsrin malign plazma hcrelerinde intrasitoplazmik Russel, intrankleer Dutcher cisimleri ve kafa grafisinde zmba delii grnml litik lezyonKlinik: Prokrsr B hcreli neoplazmlar immatr B hcre tmrleri 2.

Mediastende iyi snrl, solid, kapsll, snflandrlkas, asemtomatik kitle yapar.

Tm Dnyada en sk grlen anemi trdr. Aplastik Aneminin Major Nedenleri diopatik Kimyasal ajanlar Fiziksel ajanlar Primer stem hcre defekti, immnolojik Alkilleyici ajanlar, antimetabolitler, benzen, kloramfenikol, inorganik anemilefin Tm vcut radyasyonuViral enf. Yetersiz hemoglobin sentezi sonucu hipokromik mikrositik anemi. K infiltrasyonu Anemi, trombositopeni, lkopeni tekrarlayan otitis media ve mastoidit.

  F24 COMPILABILE E SALVABILE PDF

Fibrinolitik sistemin sekonder aktivasyonu ile trombositlerde ve fibrinde tkenme grlr, tketim koaglopatisi geliir. IgM serumda yksektir makroglobulinler ve dk sda ker Kryoglobulinemi ve Raynaud fenomeni. Endemik vakalarda maksilla ve mandibula tutulur. Genellikle 2 ya ncesi oluur.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Robbins patoloji pdf indir trke? En sk n ve st mediastende olur. Duyu ve motor bozukluklarn birlikte olmas subakut kombine dejenerasyon veya kombine sistem hastal olarak adlandrlr. Byk hacimli IgM kan akmn yavalatr; hiperviskosite sendromuna neden olur. Maltomalar low grade ekstranodal B-lenfomadr, uzun sre lokalize kalrlar.

Author: admin